بلاگ / آرشیو نویسنده «فرداد رسا»

رتبه بندی یا اخذ گرید در یزد : رتبه بندی یا گرید معیاری است که بر اساس آیین‌نامه‌های تدوین شده و به ازای احراز شرایط لازم از سوی این سازمان برای فعالیت شرکتها در نظر گرفته می‌شود. یکی از خدمات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی در کشور می‌باشد.صلاحیت شرکت‌ها در یزد برای حضور در مناقصه‌های دولتی و انجام پروژه‌های بزرگ باید از نظر توان فنی و سوابق کاری آن‌ها توسط نهادهای ذیربط ارزیابی شود.اگر این شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شوند، موفق به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت می‌شوند؛ به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح اخذ …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در یاسوج : در حوزه ی فعالیت های اقتصادی، رقابت شدیدی بین شرکت های مختلف جهت سبقت از یکدیگر در بازار وجود دارد. امروزه ما شاهد این هستیم که سرمایه ی عظیمی از منابع ملی کشور های توسعه یافته ، در حال توسعه و حتی کشور های کمتر توسعه یافته وارد چرخه ی صنعت و تجارت شده است تا در نهایت منجر به توسعه ی زیرساخت های یک کشور شود. حال تصور کنید  در حین اینکه چنین منابع عظیم مالی وجود دارد بحث رقابت شرکت های مختلف برای این که سهم بیشتری از فعالیت در این بازاررا داشته باشند نیز …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در همدان : هر شرکتی برای عقد قرارداد با سازمان های دولتی و یا خصوصی به رتبه بندی به عنوان یک اصل که معرف توان مالی و علمی شرکت می باشد نیاز دارد و با توجه به این موضوع که بیشترین ادارات دولتی مجبور به اگاهی داشتن از رتبه بندی شرکت ها و توان مالی ونیروی فنی مهندسی و نرم افزاری شرکت ها می باشند تا بنا بر آن مناسب ترین گزینه را جهت انجام پروژه های خود انتخاب نمایندبرای چنین رتبه بندی  به معیار ها  و پارامتر هایی نیاز است که چگونگی سنجش را مشخص نماید و بیان کننده …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در گرگان : صلاحیت شرکت‌ها در گرگان برای حضور در مناقصه‌های دولتی و انجام پروژه‌های بزرگ باید از نظر توان فنی و سوابق کاری آن‌ها توسط نهادهای ذیربط ارزیابی شود.اگر این شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شوند، موفق به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت می‌شوند؛ به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح اخذ رتبه بندی یا اخذ گرید می‌گویند. منظور از رتبه بندی شرکت یا اخذ گرید در گرگان ،بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه کاری و توان مالی) می باشد. در واقع به تعریف یک سری معیار و استاندارد جهت تعیین سطح صلاحیت شرکت¬ها را …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در کرمانشاه : برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار، ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیأت مدیره یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکتها هم ارزیابی می شود. کار شرکت های پیمانکاری بیشتر در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قرار دادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت بر پیمانکار است. اما شرکتهای مشاور در زمینه طراحی و نظارت،و نظارت بر ساخت فعالیت  می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند. رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در کرمان : شرکت ها برای اینکه بتوانند با سازمان ها و شرکت های دولتی قرارداد ببندند، باید رتبه مناسب را به دست بیاورند. به عبارت دیگر، سازمان های دولتی نباید با شرکت هایی که رتبه ندارند، وارد معامله شده و عقد قرارداد شوند. بنابراین رتبه بندی شرکت ها برای همین منظور دارای اهمیت می باشد. مراحل اخذ گرید در کرمان : نحوه رتبه بندی شرکت ها یا اخذ گرید در کرمان به صورت زیر انجام می شود: رتبه بندی شرکت یا اخذ گرید در کرمان در سامانه ساجات با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سایت  تشخیص داده …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در کاشان : رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد. در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت بر اساس استانداردها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطا می شود.پس چنانچه پس از بررسی ، شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شدند آنگاه می توانند گواهی تشخیص صلاحیت دریافت نمایند. به این فرآیند اخذ گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح رتبه بندی شرکت و اخذ گرید می گویند. روش های اخذ گرید در کاشان : متقاضیان اخذ گرید در کاشان می …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در قزوین : رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد. در واقع رتبه بندی شرکت یا همان گرید شرکت در قزوین بر اساس استانداردها و آیین نامه های موجود در این سازمان و به میزان احراز شرایط لازم به شرکت های پیمانکاری و مشاور اعطا می شود.پس چنانچه پس از بررسی ، شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شدند آنگاه می توانند گواهی تشخیص صلاحیت دریافت نمایند. به این فرآیند اخذ گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح رتبه بندی شرکت و اخذ گرید می گویند. مزایای رتبه بندی یا اخذ گرید در قزوین : از جمله …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در ساوه : همواره برای رسیدن به موفقیت باید راهی نه طولانی ولی درست را در پیش گرفت. گرفتن رتبه شرکت یکی از ملزومات کار هر شرکت پیمانکاری می باشد که نمیتوان در دنیای امروز که اعتبار شرکتهای فنی مهندسی به گرید و رتبه آنها می باشد را نادیده گرفت. هرچند مناقصات دولتی را به شرکتی که حداقل رتبه ۵ پیمانکاری را ندارد نمیدهند. این یکی جزء لاینفک مناقصات دولتی و حتی در برخی موارد در پیمانهای خصوصی نیازمند رتبه هستند.رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد. در واقع رتبه بندی شرکت یا همان …

ادامه مطلب

رتبه بندی یا اخذ گرید در زنجان : صلاحیت شرکت‌ها برای حضور در مناقصه‌های دولتی و انجام پروژه‌های بزرگ باید از نظر توان فنی و سوابق کاری آن‌ها توسط نهادهای ذیربط ارزیابی شود. اگر این شرکت‌ها واجد شرایط تشخیص داده شوند، موفق به دریافت گواهی تشخیص صلاحیت می‌شوند؛ به فرآیند دریافت گواهی تشخیص صلاحیت به اصطلاح اخذ رتبه بندی یا اخذ گرید می‌گویند. شرایط شرکت ها و افراد موسس و هیئت مدیره شرکت ها جهت اخذ گرید در زنجان از جمله شرایط عمومی تعیین صلاحیت شرکت ها واخذ گرید در زنجان به موارد زیر می توان اشاره کرد : هیچ یک از مدیران شرکت نباید …

ادامه مطلب
Call Now Button