8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

026-32717893

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
 

ثبت اعتراض علامت تجاری

موسسه فرداد رسا > ثبت  > ثبت اعتراض علامت تجاری

ثبت اعتراض علامت تجاری

ثبت اعتراض علامت تجاری : در صورتي كه شخصي آگهي ثبت علامت تجاری را در روزنامه رسمي مشاهده و يا به طريقي از وجود آن مطلع شود در حالي كه آن را علامت تجاري خود (به شرط اينكه قبلا به ثبت رسيده باشد) مي داند يا اينكه آن علامت را با علامت تجاري خود با اندازه اي شبيه بداند كه باعث گردد مصرف كنندگان عادي به اشتباه بيفتند، مي تواند ظرف مدت سي روز ار تاريخ انتشار تقاضاي ثبت علامت تجارتي در روزنامه رسمي اعتراض خود را، نسبت به ثبت كتباً به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. اين تقاضا در دفتر انديكاتور اداره بايد ثبت شود.
مسئول اداره اين اعتراض را ظرف ده روز از تاريخ وصول به متقاضي ثبت علامت تجاری طي اخطاري ابلاغ خواهد نمود و چنانچه متقاضي با ملاحظه اعتراض، تمكين نمايد و مراتب انصراف خود را از ثبت علامت كتبا به اداره مالكيت صنعتي اعلام دارد تقاضاي وي كان لم يكن تلقي و بايگاني خواهد شد. در صورتي كه متقاضي با ملاحظه اعتراض تمكين ننمايد مراتب عدم تمكين به معترض ابلاغ مي شود و معترض بايد براي اثبات ادعاي خود دادخواستي با ضميمه نمودن كليه دلايل و مدارك مثبته تقديم دادگاههاي حقوقي تهران نمايد و گواهي لازم را ظرف ٢ ماه به اداره مالكيت صنعتي جهت ضبظ در پرونده تسليم دارد و در اين مرحله كليه عمليات ثبتي علامت تجاري تا اعلام نظر دادگاه متوقف خواهد ماند.در صورتي كه معترض اقدام لازم را براي پيگيري اعتراض خود به عمل نياورد و گواهي لازم را ارائه ندهد متقاضي مي تواند به دفتر دادگاههاي حقوقي تهران مراجعه و گواهي داير بر اينكه شخص معترض اصولا دادخواستي تقديم ننموده يا دعوي خود را پيگيري نكرده اخذ و به دفتر اداره مالكيت صنعتي تسليم دارد، آنگاه علامت به نفع متقاضي ثبت علامت، ثبت خواهد شد. در صورت مراجعه معترض جهت اقامه دعوي به دادگاههاي حقوقي تهران هدايت كه دادخواست ابطال ثبت علامت تجاري را تقديم نمايد.
افراد زیرمی توانند برای ثبت اعتراض علامت تجاری اقدام نمایند:
۱)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.
۲)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
ثبت اعتراض علامت تجاری قبل از ثبت علامت ( اعتراض برای ثبت برند ) :
اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید. معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامگاه خود کلیه دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند .اداره ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند .چنانچه معترض ظرف ۶۰روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده آن به ثبت خواهد رسید.
ثبت اعتراض علامت تجاری بعد از ثبت علامت ( اعتراض برای ثبت برند ) :
اعتراض برای ثبت برند چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندارد طبق ماده ۲۲قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می تئانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند .
اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ثبت:
اداره ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزءعلایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند. برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد.

از خدمات رایگان مشاوره موسسه فرداد رسا بهرمند شوید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با کارشناسان حقوقی