وکیل ثبت برند : تمامی کسانی که قصد دارند برند یا علامت تجاری خود را به ثبت برسانند می بایست اطلاعات کامل و دقیقی را از کلیه مراحل ثبت یک علامت تجاری یا برند در اختیار داشته باشند، پس بهتر است از تخصص و تجربه افرادی که اطلاعات کامل در این زمینه دارند استفاده نمایید قبل از اقدام به ثبت برند شخصا یا توسط افراد نا‌آشنا خودداری نموده و پروسه ثبت برند خود را به وکیل ثبت برند متخصص، حرفه ای و مجرب در این امر بسپارند.

چگونگی تشریفات ثبت علامت تجاری
تسلیم اظهارنامه ثبت علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان می توانند از طریق این آدرس http://ip.ssaa.ir اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.
مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
مدارک نماینده قانونی(وکیل یا ارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و …)به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
تحویل مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت یا پروانه کسب و…
نمونه گرافیکی یا کپی تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰*۱۰سانتی متر
در صورت سه بعدی بودن علامت ارایه علامت به صورت نقشه گرافیکی یا تصویر به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه شود.
استفاده از حق تقدم
رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
تمدید ثبت علامت تجاری
در صورت رعایت شرایط مندرج در قانون تجارت و باقی بودن حق، و با رعایت ماده های ۱۲۶،۱۲۷،۱۲۸ و بندها و تبصره های موجود و ماده ۱۳۱ و تبصره مربوط ماده ۱۳۲ و ماده ۱۳۳و بندها و تبصره موجود در ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۵ و ۱۳۶٫ ثبت علامت تجاری قابل تمدید خواهد بود.
از مهم ترین مواردی که یک وکیل ثبت برند باید از آن اطلاع کامل داشته باشد نحوه صحیح تکمیل اظهارنامه ثبت علامت تجاری یا برند در سامانه مالکیت صنعتی می باشد اظهارنامه ثبت برند شامل : مشخصات متقاضی ، مشخصات دریافت کنندگان ابلاغیه، رشته فعالیت، مشخص نمودن طبقات کالاها، توضیح اجزاء علامت، ادعای حق تقدم می باشد که کلیه این مراحل نیازمند تجربه و تخصص می باشد و در انتها می بایست نحوه صحیح ارجاع مدارک به کارشناس اداره مالکیت صنعتی در تهران را مطلع باشد تا با کمترین میزان خطا و صرفه جویی در زمان و هزینه موکلین ثبت برند آنها به اتمام برسد.

چنانچه قصد دارید برند خود را به صورت شخصی نیز به ثبت برسانید به شما پیشنهاد می گردد که از مشاوره های رایگان وکلا موسسه حقوقی فرداد ثبت بهره مند گردید. صرف هزینه‌ای اندک در ابتدای کار ثبت علامت تجاری از صرف هزینه و زمان بیهوده بعدی جلوگیری خواهد کرد.
تعریف وکالت ثبت برند برای انتخاب وکیل ثبت برند
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران وکالت عقدی است که به واسه آن شخصی، دیگری را بای انجام امری نائب خود قرار می دهد.با انعقاد این عقد طرفین که به عنوان وکیل و موکل خوانده می شوند یک رابطه حقوقی را دارا می باشند که وظایف متقابلی را نسبت به یکدیگر دارند.
وکالت از عقودی است که امروزه بسیار متداول گشته و در عرصه اجتماعی و اقتصادی و بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد دکالت قراردادی است که نتیجه آن ایجاب و قبول می باشد.
وکالت ثبت برند انواع مختلفی دارد که عبارتند از :
در صورتی که شخصی دیگری را انجام کلیه امور که میتواند شامل اداری و مالی باشد وکیل کند به عنوان مثال وکیل اجازه فروش فرش و با پرداخت هزینه خانواده شخص را دارا می باشد و در این موارد نیازمند اجازه از موکل خود نمی باشد این نوع از وکالت را وکالت مطلق گویند.
چنانچه مورد وکالت مشخص و معین باشد و وکیل تنها در آن موارد خاص میتواند وکالت نماید را وکالت مقید می گویند به عنوان مثال تنها اجازه فروش ماشین را دارد.
به این نکته توجه داشته باشید که مورد وکالت باید در اموری باشد که در انحصار خود شخص نباشد به عنوان مثال اشخاص ورشکسته که نمی توانند در اموال خود دخالت نمایند در نتیجه نمیتوانند در مورد آن به دیگری وکالت دهند.
حدود و اختیارات وکیل ثبت برند عبارتند از
وکیل این حق را ندارد که از حدود اختیارات خود خارج شود.
چنانچه وکالت به صورت مطلق داده شود و قیدی در آن نیامده باشد مرتبط با اداره اموال خواهد بود.

از خدمات مشاوره رایگان فرداد ثبت بهرمند شوید

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.