رتبه بندی یا اخذ گرید در قشم : رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.
رتبه بندی یا گرید بندی شرکت ها در راستای دفاع از حقوق بهره وران و مشتریان شرکت ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور صلاحیت گذاری و تعیین معیار ی برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های خدمات و پیمانکاری انجام می شود.

مزایای اخذ گرید در قشم :

در واقع رتبه بندی شرکت یا اخذ گرید در قشم یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی شرکت‌ها به شمار می‌آید.
از مهمترین اهداف کاربردی اخذ گرید در قشم (گرفتن رتبه در قشم) ، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تمام شرکتها برای همکاری با سازمان‌ها و شرکتهای دولتی باید نسبت به اخذ گرید در قشم (رتبه بندی) و تشخیص صلاحیت فنی خود اقدام کرده باشند؛ وگرنه امکان شرکت در مناقصات و پروژه‌های دولتی را نخواهند داشت.
امکان مقایسه شرکاء با رقبا، تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی جهت کمک به تدوین استراتژی‌های متناسب با محیط و توانمندی‌های شرکت.
بهبود ارشاد و هدایت عملکرد مدیران ارشد شرکت و واحدهای مختلف آن مبتنی بر ارزیابی‌ها.
امکان تجدید نظر در سرمایه گذاری‌های گذشته و تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید بر اساس طبقه بندی و نتایج بعمل آماده مبتنی بر ارزیابی عملکردها.
کمک به اعتباردهندگان در انتخاب برترین شرکت‌ها در اعطای اعتبارات آتی.
تجدید نظر و تصمیم‌گیری در خصوص خرید و وفادار نمودن مشتریان به شرکت‌های برتر.
کمک به تجدید نظر و تصمیم‌گیری دولت و سازمان‌های دولتی در خصوص حمایت، مداخله، تنبیه و یا تشویق و هدایت شرکت‌ها.

معیارهای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت ها در قشم
ارزیابی
میزان تخصص و تجربه
میزان سرمایه
داشتن رتبه برای مشاوران و پیمانکاران در واقع نوعی میزان اعتبار برای آنهاست که شرکت های متقاضی تا چه اندازه به صلاحیت و کیفیت کار آنها اطمینان داشته باشند. رتبه ای که برای شرکت های پیمانکاری تعریف شده از ۱ تا ۵ میباشد که ۱ برترین و بالاترین اعتبار و ۵ پایین ترین به حساب می آید. مهمترین معیار جهت اخذ رتبه در این شرکت ها تعداد مهندسین و نیروی فنی حاضر در هیأت مدیره است.
شرکت های مشاوره ای میتوانند رتبه ای بین ۱ تا ۳ را دریافت کنند که ۱ بالاترین رتبه و ۳ پایین ترین رتبه است.تمامی شرکت های پیمانکاری برای دریافت و اجرای پروژه باید دارای گواهی صلاحیت که بر اساس ایین نامه و ضوابطی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری دریافت میشود باشند.
شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری جهت اخذ رتبه از چند جانب مورد بررسی قرار میگیرند از جمله
میزان توانایی شرکت
تعداد نفرات و سوابق انها
تجربه کاری
میزان سرمایه
تمامی شرکت ها جهت دریافت پروژه و اخذ قرار داد با ارگان های دولتی باید دارای رتبه(درجه) باشند و ارگان های دولتی حق اینکه با شرکتی بدون رتبه یا درجه قرار دادی ببندند را ندارند.
شرکت ها و افراد موسس و هیئت مدیره شرکت ها باید برای دریافت رتبه چه شرایطی داشته باشند؟
از جمله شرایط اخذ گرید در قشم به موارد زیر می توان اشاره کرد :
شرکت های خواهان حضور در رتبه بندی باید ابتدا بصورت قانونی و مطابق با قوانین مرتبط تجاری ایران به ثبت رسیده باشند
شرکت باید شرایط و ضوابط لازم را برای حضور در رتبه بندی داشته باشد و امتیازات لازم را بر ان اساس داشته باشد
شرکت متقاضی برای حضور در رتبه بندی نباید دارای محدودیت و محرومیت قانونی باشد.
شرکت هایی که مدیران ان سمت دولتی داشته باشند اجازه حضور در رتبه بندی را ندارند.
مدیر عامل و تمامی اعضا هیئت مدیره شرکت نباید هیچگونه سوء پیشینه داشته باشند.
مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت باید سابقه کار مفید در زمینه مرتبط را داشته باشند
امتیاز مدرک تحصیلی مدیران و اعضا هیئت مدیره تنها در یک شرکت محاسبه خواهد شد

قوانین مرتبط با رتبه بندی یا اخذ گرید

تبصره ۱ – کمیته عالی رتبه بندی که اعضای آن در ماده ۱۲ فصل اول ذکر گردیده است می­توانند بنا به تقاضای هر یک از اعضاء در خصوص رشته های ذکر نشده و یا جدید تحصیلی و چگونگی مرتبط یا نیمه مرتبط آن اظهار نظر کنند.
تبصره ۲ – مدارک اخذ شده در خارج از کشور که دارای ترجمه رسمی (قوه قضاییه) باشد همانند مدارک داخلی، لحاظ خواهند شد.
نحوه محاسبه امتیاز تحصیلات:
امتیازات مؤثر مدرک تحصیلی برای مدیرعامل و اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.
در مورد شرکت­هایی که مشمول تبصره این بند نیستند، ضریب ارزش تحصیلی در فرمول فوق معادل یک می باشد.
۲-۱۰: سوابق تجربی مدیرعامل و اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت (حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۱۰۰ امتیاز)
الف: به ازای هر سال سابقه تجربی مرتبط با فعالیت اعم از آنکه داخل یا خارج از شرکت، طی شده باشد به شرط احراز و تشخیص کمیته­های تعیین رتبه برای مدیرعامل معادل ۲ امتیاز و برای اعضای اصلی هیات مدیره ۱ / یک امتیاز محاسبه می شود .
تبصره: سوابق تجربی اعضای هئیت مدیره شرکت صرفاً در یک شرکت قابل مقایسه خواهد بود.
انجمن های صنفی موظفند در بانک اطلاعاتی جامع خود این موضوع را کنترل نمایند.
ب: سوابق غیرمرتبط در صورتی که در رده­های مدیریتی طی شده باشد نیز به ترتیب فوق قابل محاسبه اند.
احراز سابقه صرفاً با ارائه گواهی معتبر از دستگاه­های دولتی و نهادها با گواهی معتبر و تأیید پرداخت حق بیمه (درمورد اشتغال در بخش خصوصی) صورت می­گیرد.
امتیاز سوابق تجربی موضوع این بند از مجموع امتیازات افراد مشمول آن به دست می آید.
۳-۱۰: تعداد نیروی انسانی (حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۳۰۰ امتیاز )
منظور از تعداد نیروی انسانی، تعدادنفراتی است که در ۴ سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه بندی مشاغل شرکت استخدام و در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت منظور شده باشند و به ازای هر ۱۰ نفر نیروی انسانی در سال یک امتیاز محاسبه می شود). احراز تعداد نیروی انسانی در ۴ سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه به ارائه تصویر فرم خلاصه اطلاعات طرح طبقه بندی مشاغل شرکت که قبلا به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها منطبق با لیست بیمه که به مهر تأمین اجتماعی ممهورمی­باشد صورت می گیرد و برای شرکت­هایی که طرح طبقه بندی آنها ممهور به مهر اداره کل تعاون کار استان نباشد تائید کارفرمای مادر مبنی بر تطبیق پرداختی­ها به کارگران با طرح طبقه بندی مشاغل مبنا قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱: شرکتهایی که بنا به هر علتی در چهار سال منتهی به تقاضای رتبه بندی کم فعال و یا غیر فعال شده اند، مشروط به آنکه اکثریت سهامداران شرکت تغییر نکرده باشند مبنای محاسبه سوابق گذشته بنا به تشخیص کمیسیون تعیین صلاحیت انجمن تصمیم گیری خواهد شد .
تبصره ۱: معدل ارزشیابی عملکرد سالانه شرکت که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت شرکت محاسبه می شود به عنوان ضریب عملکرد در جمع امتیازات ۱ تا ۸ موثر واقع می شود.
تبصره۲: امتیاز فوق بر اساس یکساله بودن و تمام وقت بودن مدت قراردادهای کار تعیین می شود کمیسیون استانی تعیین صلاحیت می تواند در مورد شرکت­هایی که قرارداد کار کمتر از یکسال یا غیر تمام وقت دارند، این امتیاز را تعدیل کند.
۴-۱۰: سابقه فعالیت مالی (حداکثر امتیاز قابل محاسبه ۲۵۰ امتیاز)
امتیاز سابقه فعالیت مالی بر حسب مبلغ کار بر اساس پیمان­های منعقده انجام شده چهار سال منتهی به تاریخ تقاضا برای تعیین رتبه و به ازای هر بیست میلیون ریال در سال معادل یک امتیاز محاسبه می شود (هر دومیلیون ریال ۱ امتیاز و کسر دو میلیون ریال محاسب نمی شود) تبصره­های یک و ۲ ماده ۱۰ اعمال می شود.
سابقه عبارت است از فعالیت­های انجام شده و فعالیت­های در دست اجرا براساس قرارداد­های پیمانکاری در زمینه رشته فعالیتهای مندرج در ماده ۴ این دستورالعمل.
تبصره۱: قراردادهای در دست اجرا که هنوز مدت آنها منقضی نشده تا پایان قرارداد و حداکثر تا پایان سالی که رتبه در آن سال تعیین می شود لحاظ می شوند مشروط بر آنکه در مورد کارکنان موضوع قرارداد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده باشد.
تبصره۲: با توجه به افزایش مزدی، تورم و … این مبلغ با نظر اداره کل نظارت بر نظام­های جبران خدمات افزایش می یابد.
تبصره ۳: معدل میانگین حساب های بانکی شرکت بر اساس اصل این ماده محاسبه می گردد
شرکت های پیمانکاری جهت انجام تمامی امور زیر مستلزم داشتن گرید یا رتبه هستند
پروژه های ساختمانی
پروژه های راه و ترابری
پروژه های صنعت و معدن
تأسیسات و تجهیزات یک ارگان
کشاورزی
آب
تعمیر اثار باستانی
جست و جو های زمینی
پروژه های ارتباطی
پروژه های نفتی و گازی
نیرو
در خصوص شرکت های مشاوره ای جهت انجام امور زیر مستلزم رتبه دار بودن هستند:
پروژه های عماری و شهر سازی
راه و ترابری
مهندسی آب
تحقیقات کشاورزی
انرژی
پست و مخابرات
صنعت و معدن
نفت و گاز
و تمامی تخصص هایی که به صورت مشترک هستند جهت ارزیابی شرکت های مشاوره ای تمامی امکانات فنی و نرم افزاری بسیار مهم به شمار میرود.
جهت ارزیابی شرکت های پیمانکاری یکی از مهمترین ویژگی ها نوع و کیفیت نیروهایی هستند که در ان شرکت مشغول به کار هستند.
انواع رتبه بندی شرکت ها در قشم :
رتبه بندی شرکت های مشاور
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
رتبه بندی شرکت های انبوه سازی
رتبه بندی epc
رتبه بندی همه شرکت ها

مراحل اخذ گرید در قشم :

در ابتدا باتوجه به فهرست مدارک الصاقی در سایت ساجات (همچنین ضمیمه در همین صفحه)، مدارک مورد درخواست را آماده کرده و در سایت ساجات شروع به ثبت نام می نماید . این مرحله شامل ۲ قسمت (ثبت نام اولیه و ثبت نام مرحله دوم) می باشد. در مرحله اول شناسه و گذر واژه اول دریافت شده و ثبت نام ابتدایی (ورود اطلاعات اولیه شرکت) انجام می شود و در مرحله دوم پس از تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، کلیه اطلاعات شرکت باتوجه به رشته و پایه درخواستی بر روی سایت قرار گرفته و کلیه مدارک در محلهای مربوطه و تعریف شده الصاق می گردد . در نهایت پس از ورود و الصاق اطلاعات و مدارک بطور کامل پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد . سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده (این بخش ممکن است طی چندین مرحله انجام پذیرد)، و تأیید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال کرده و کلیه مدارک بطور فیزیکی توسط استانداری دریافت شده و نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام مینمایند .
تمامی مراحل فوق از طریق انجمن نیز انجام می گیرد .

بیشتر بخوانید

اخذ گرید پیمانکاری

 

اخذ رتبه ۳ مشاور

 

ثبت شرکت در قشم

 

ثبت برند در قشم

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.