ثبت تغییرات شرکت : مراحل و هزینه ثبت تغییرات شرکت را کارشناسان موسسه فرداد رسا برای شما بازگو میکنند.
پس از ثبت و تاسیس شرکت،در مواردی ممکن است شرکت نیاز به ایجاد تغییراتی داشته باشد.

برای این امر ابتدا می بایست مراتب به طور رسمی به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اطلاع داده شود.

برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.

شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.
به موجب ماده ی ۷ قانون ثبت شرکت ها  «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ی ثبت شرکت ها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب می شود،

مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده  ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند».برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعبه ی شرکت یا نمایندگانی که شرکت در ایران دارد و از آن جمله نماینده ی عمده ی شرکت است،وهم چنین تغییر اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ را دارند،

آئین نامه ی مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ دو ماه مهلت و برای تغییرات  حاصله در خود شرکت هر گاه محل شرکت در اروپا و آسیا به استثنا شرق دور باشد سه ماه و اگر در جاهای دیگر باشد چهار ماه مهلت قائل شده است.
در چه مواردی نیاز به ثبت تغییرات شرکت می باشد.
ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

  • تغییر اساسنامه
  • تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
  • انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
  • تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
  • تغییر اسم شرکت

در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
در این ماده آمده است”در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود،مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ لازم الرعایه است.

همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده ۹ نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت،تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.

نحوه ی اعمال ثبت تغییرات شرکت چطور می باشد

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:
۱٫مجمع عمومی عادی.
۲٫ مجمع عمومی فوق العاده.
۳٫ هیأت مدیره.
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای اعمال تغییرات در شرکت ثبت شده:
اگر که تغییراتی بخواهد در اساسنامه شرکت صورت بگیرد باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود زیرا تغییرات در اساسنامه بر عهده این مجمع میباشد.تغییراتی که به عهده مجمع عمومی فوق العاده است: تغییر آدرس، تغییر نام شرکت، تغییر موضوع شرکت، الحاق به موضوع، تغییر اعضا هیئت مدیره، انحلال شرکت، تاسیس شعبه، تغییرات شعبه، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه
در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به این نکات توجه کرد :
نام شرکت ،شماره ثبت، شناسه ملی و همچنین سرمایه شرکت باید قید شود و در صورتجلسه تاریخ و زمان شروع برگزاری مجمع عنوان میشود. ابتدای صورتجلسه باید دستور جلسه مشخص گردد و اگر تصمیم هایی که قرار است اتخاذ گردد چند مورد باشد حتما تمام موارد ذکر گردد.
پس از تنظیم صورتجلسه تمام اعضا باید با امضای خود تاییدیه این تغییرات را اعلام دارند.
تشکیل مجمع عمومی عادی برای ثبت تغییرات :
این مجمع اگر در سه ماه اول سال و برای اولین بار تشکیل شود مجمع عمومی سالیانه نام میگیرد و اگر برای بار دوم و یا در سه ماه بعد از سال تشکیل شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نامیده میشود.
تصویب ترازنامه شرکت تقسیم سود و زیان شرکت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت به عهده مجمع عمومی عادی میباشد و باید نکاتی که در بالا برای مجمع عمومی فوق العاده ذکر شد ،برای این مجمع هم رعایت کرد.
لزوم تشکیل هیئت رئیسه برای ثبت تغییرات :
در شرکت های سهامی خاص برای تغییر در شرکت باید در نظر گرفت که اداره مجامع به عهده هیئت رئیسه میباشد .همچنین اگر اعضای شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیئت رئیسه تشکیل شود و عهده دار اداره مجمع باشد. هیئت رئیسه تشکیل شده از یک رئیس دو ناظر و یک منشی .

مراحل ثبت تغییرات شرکت ها

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها
اطلاعاتی که باید در سامانه درج گردد عبارت است از:
اطلاعات شرکت_
_اطلاعات جلسه
_ نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره همراه متقاضی را برای اطلاع رسانی باید وارد نمود.
_ سمت متقاضی  نیز مبنی بر اینکه متقاضی اصیل است ویاعنوان وکیل را دارد مشخص گردد.
_ در قسمت مربوط به اطلاعات جلسه تاریخ و ساعت شروع  وپایان جلسه را نیز باید تکمیل نمود و چنانچه در طول یک روز چند جلسه برگزار شود باید تقدم و تأخر ساعات جلسات با دقت وارد شود.
_ نام، نام خانوادگی سمت امضا کننده دفتر مشخص گردد.
_وضعیت توکیل امضاکننده  نشان می دهد حق وکیل اعطا شده  یا نه که باید در اینجا معلوم گردد.
_وارد نمودن کد پستی شرکت_
_تصمیمات جلسه:
_نام های درخواستی:
چنانچه موضوع تغییر نام در جلسه مطرح شود باید اطلاعات این قسمت را تکمیل نمود.
مشخصات شخص شامل ( نوع شخص، نام شخص، نام خانوادگی شخص، شماره ملی و نام پدر) وارد می شود.
ارتباط اشخاص جلسه:
تأیید مدارک مورد نیاز
متن صورتجلسه
پذیرش نهایی
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
مدت زمان ثبت تغییرات شرکت
مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده ۲۵ روز کاری می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات

۱٫ کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
۲٫ اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
۳٫ لیست شرکا با میزان سهامشان.
۴٫ کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
۵٫ کپی اساسنامه شرکت.
۶٫ حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

هزینه ثبت تغییرات شرکتها

هزینه ثبت تغییرات شرکت به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات به صورت آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.

مشاوره ثبتی برای تغییرات شرکت

روند ثبتی تغییرات شرکتها روال خاصی دارد که موسسان باید نسبت به تمامی مراحل اطلاعات کافی داشته باشند. در غیر این صورت مراحل ثبت تغییرات شرکت با مشکل مواجه می شود و موسسان مجبور می شوند تا یک مرحله را چندین بار تکرار کنند که سبب اتلاف وقت آنها می شود.

برگشت مدارک از سوی اداره ثبت شرکت ها  و هزینه های اضافی ناشی از این اشتباهات نیز از دیگر مشکلاتی است که در نتیجه نداشتن اطلاعات کافی در مورد روند ثبت تغییرات رخ می دهد. پیشنهاد می کنیم که برای پیشگیری از اینگونه مشکلات از مشاوره ثبت تغییرات شرکت توسط کارشناسان و مشاوران باتجربه موسسه حقوقی فرداد رسا استفاده کنید.

روند ثبتی تغییرات شرکت خود را به کاردان بسپارید !

مراجعه به متخصص در هر رشته ای یک امر بدیهی و عقلانی است. ثبتی تغییرات شرکتها واصول حاکم بر آن نیز از این امر مستثنی نیست و اطلاع از قوانین و قواعد حاکم بر انواع ثبت تغییرات شرکت ضروری می باشد. قبل از اینکه تغییرات شرکت به ثبت برسد باید مراحل زیادی را طی کند که برخی از مدیران به رویه اداری آن آشنایی کافی ندارند و در بسیاری از موارد ثبت تغییرات شرکت به تعویق می افتد که ضرر آن متوجه شرکت و موسسان می شود.
ثبت تغییرات از طریق وکلای فعال در موسسات حقوقی ثبت شرکت ها  .که در این صورت کارشناسان و مشاوران مجرب و کارآزموده ما در موسسه حقوقی فرداد رسا در خدمت متقاضیان گرامی می باشند تا کار ثبت تغییرات شرکت را از صفر تا صد برای این عزیزان در اسرع وقت انجام دهند.
اما پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که به منظور جلوگیری از صرف هزینه‌های گزاف و سنگین ناشی از تکرار مراحل ثبتی تغییرات شرکتها بر اثر اشتباهات ثبتی و اتلاف زمان و از همه مهمتر پیشگیری از ایجاد هرگونه نقصی در پرونده‌ی شما ، از یک مشاور آگاه و دلسوز استفاده کنید.

به این منظور کارشناسان و مشاوران متعهد و با تجربه موسسه حقوقی فرداد رسا جهت مشاوره در خدمت شما هستند.
از خدمات مشاوره رایگان ثبت تغییرات  موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.