8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

026-32717893

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
 

بازرسان علی البدل

موسسه فرداد رسا > ثبت  > بازرسان علی البدل

بازرسان علی البدل

بازرسان علی البدل بازرس علی البدل کیست ؟
اگر در اصلاحيه قانون تجارت در اولين و آخرين ماده اي كه به نام بازرس علي البدل اشاره شده است ماده «۱۴۶» است. توجه كنيد: «مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.»
انتخاب بازرس علي البدل از بين شركا (سهام داران) شركت هاي سهامي منع شده است ولي در قانون تجارت اين موضوع به صراحت قيد نشده است و مفهوم پاسخ استفساريه، هشدار به لزوم انتخاب بازرس علي البدل از بين متخصصان است. هر چند كه بازرس علي البدل معمولابا امضاي صورت جلسه مجمع، قبولي خود را اعلام، ولي به دليل حضور پر رنگ بازرس اصلي، نقش و حضور وي در شركت ها و مجامع كمرنگ است.
فرق بازرس اصلی و بازرس علی البدل چیست؟
بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیات مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت دارد.
مطابق لایحه قانونی بازرس در شرکت های سهامی خاص می تواند از اعضاء شرکت باشد ولی در شرکت های سهامی عام از خارج انتخاب می شوند ولی کسانیکه از خارج انتخاب می شوند باید نام آنان در ” فهرست رسمی بازرسان شرکت ها ” که از طرف وزارت اقتصاد تهیه می شوند قید شده باشد.
به این ترتیب قانون خواسته است نظارت دولت را در شرکت های سهامی عام بوسیله تعیین بازرس برقرار سازد. ولی قهری است که چنین بازرسانی که اسامی آنان در فهرست مندرج است باید در اول بوسیله مجمع عمومی موسس و بعدها از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شوند.
مجمع عمومی عادی همان طور که بازرس یا بازرسان را انتخاب می کند می تواند آن ها را عزل نماید ولی در این صورت باید جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید و انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان سابق بلامانع است.
بازرس علی البدل در واقع جانشین بازرس اصلی‌‎ست تا در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی، بازرس علی البدل بلافاصله جانشین او گردد و وظایف او را به عهده گیرد.
آیا بازرس علی البدل زیرمجموعه بازرس اصلی است؟
بازرس علی‌البدل زیرمجموعه بازرس اصلی نیست، بلکه جانشین بازرس اصلی است و در مواقعی که بنا به دلایلی بازرس اصلی نتواند به ایفای وظایف قانونی خود بپردازد، جانشین او می‌شود.
وظایف بازرس علی البدل چیست ؟
از آنجا که عضو علی‌البدل جانشین عضو اصلی است، بنابراین تمام شرایطی که برای بازرس اصلی تعریف می‌کنیم، باید برای بازرس علی‌البدل هم صادق باشد.
در عین حال بازرس علی‌البدل تا زمانی که بازرس اصلی به انجام وظایف قانونی خود می‌پردازد، وظیفه‌ای بر عهده ندارد.تنها زمانی سمت پیدا می‌کند که بازرس اصلی بنا به هر دلیل قادر به انجام وظایف خود نباشد.
قانون درباره حدود اقدامات بازرس شرح داده است كه «بازرس در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و مورد رسيدگي قرار مي دهد.»
قابل ذكر است «بازرس در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم اگر ذي نفع شود، منع شده است.» ضمن آن كه مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس را عزل كند و ايشان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شود، مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.»
جهت اهميت نقش بازرس همين قدر كافي است كه «تصويب صورت دارايي و ترازنامه و سود و زيان توسط مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس به هيچ وجه اثر قانوني ندارد و از درجه اعتبار ساقط است.»
از ماده «۱۴۶» و عدم اشاره در مواد ديگر به موضوع بازرس علي البدل متوجه مي شويم كه شروع كار بازرس علي البدل از هنگامي است كه بازرس اصلي به نحوي كه در بالاآمده از وظيفه خود كناره گيري كند. انتخاب بازرس علي البدل بايد در مجمع عمومي عادي سالانه و همزمان با انتخاب بازرس اصلي صورت پذيرد و شرايط بازرس علي البدل مشابه بازرس اصلي است و وظايف و اقدامات او پس از كناره گيري بازرس اصلي، همان وظايف و اقدامات مشروحه بالاست، اما ملاحظاتي در مورد بازرس علي البدل وجود دارد.
شركت هاي سهامي عام و شركت هاي پذيرفته شده در بورس و تابعه آن موظفند حسابرس و بازرس قانوني خود را از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه انتخاب كنند (تبصره «۱» ماده «۱» آيين نامه ضوابط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و تبصره ماده «۱۴۴» اصلاحيه قانون تجارت.) عمده شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس و حتي عمده شركت هاي سهامي پس از انتخاب بازرس اصلي از ميان موسسات حسابرسي حسابداران رسمي، بازرس علي البدل را از ميان يكي از شركاي همان موسسه انتخاب مي كنند (در تبصره «۲» ماده «۱» همان آيين نامه آمده «بازرس علي البدل بايد از بين شركاي موسسه اي كه مسووليت حسابرسي و بازرسي قانوني شركت را پذيرفته است انتخاب شود.») در فلسفه چنين تعريفي مي توان استنباط كرد كه شركت ها و همچنين بورس مي خواهند بدانند مسووليت قرارداد حسابرسي، مذاكرات بعدي، مسووليت تيم حسابرسي و صدور گزارش به عهده كدام يك از شركاي موسسه است. در تعريف موسسات حسابرسي (بند «۴» ماده «۲۴» اساسنامه جامعه) آمده است «شركاي موسسه حسابرسي در مقابل فعاليت هاي موسسه و اشخاص ثالث مسووليت تضامني دارند.» بنابراين مفهوم انتخاب بازرس علي البدل براي شركت ها، بورس و شريك موسسه حسابرسي مفهومي جز انتخاب شدن به عنوان بازرس اصلي ندارد. ليكن صراحت ماده «۱۴۶» قانون فوق الذكر رعايت نشده است. واقعيت اين است كه شركت ها در مقابل كناره گيري بازرس اصلي (به هر دليل) با بحرا ن روبه ر و مي شوند، چرا كه با اين تعريف و آن روش، بازرس علي البدل هم، از سمت خود كناره گيري مي كند. در اين صورت شركت ها بايد دست به برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده زده و نسبت به انتخاب بازرس اصلي و علي البدل اقدام مجدد كنند
عمده شركت ها (غيربورسي) به بازرس علي البدل اهميت چنداني نمي دهند و فردي غير متخصص انتخاب مي كنند. در چنين مواقعي همان مشكلات گريبانگير شركت ها هنگام كناره گيري بازرس اصلي مي شود. چرا كه فرد به عنوان بازرس علي البدل تخصص لازم در زمينه انجام وظايف خود ندارد و در اين هنگام شركت ها ناچار به برگزاري مجمع عمومي هستند (فرضمان فراموش نشود كه بازرس اصلي از ميان حسابداران رسمي انتخاب شده است.) جامعه حسابداران رسمي در اطلاعيه اي مورخ ۱۴ اسفند ماه ۸۵ كه از طرف مشاور حقوقي خود صادر كرده، اعلام داشته «عنايتا به هم ترازي شئونات حرفه اي بازرسان اصلي و علي البدل و اين كه بعضا اقدامات بازرسان علي البدل، همسان با عملكرد بازرس اصلي منشأ اثر خواهد بود. بنابراين انتخاب بازرس علي البدل از بين شركاي شركت هاي موضوع ماده «۲» آيين نامه اجرايي تبصره «۴» قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح، در مغايرت با صدر ماده قانون تعرفه شده به نظر مي رسد و لازم است جملگي بازرسان در چارچوب قانون مزبور انتخاب شوند.»
تعداد اندكي از شركت ها به اهميت موضوع واقفند و بازرس علي البدل را از موسسه حسابرسي حسابداران رسمي ديگري انتخاب مي كنند. اين روش كه قويا به شركت ها توصيه مي شود، در زمان كناره گيري بازرس اصلي، شركت دغدغه برگزاري مجمع و انتخاب بازرس مجدد را ندارد و بلافاصله، بازرس علي البدل (با شرايطي كه جامعه براي موسسات حسابرسي براي پذيرش كار جديد تعريف نموده) شروع به انجام وظايف خود مي كند. نكته اي كه اين روش دارد اين است كه بازرس علي البدل در آن موقع وظايف و سمت بازرس اصلي را عهده دار مي شود ليكن نام وي بازرس علي البدل است و بنابراين نحوه صدور گزارش بازرسي علي البدل شايد نياز به صدور آيين نامه اي از سوي جامعه حسابداران رسمي دارد.
کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازرسان اصلی و بازرسان علی البدل را از کارشناسان مجرب موسسه فرداد رسا بخواهید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با کارشناسان حقوقی