8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

026-32717893

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
 

انتقال علامت تجاری یا برند

موسسه فرداد رسا > ثبت  > انتقال علامت تجاری یا برند

انتقال علامت تجاری یا برند

انتقال علامت تجاری یا برند : نقل و انتقال برند تجاری طبق قانون امکان‌پذیر است و صاحب علامت می‌تواند آنرا به دیگری انتقال دهد. منظور از نقل و انتقال برند تجاری می‌تواند همان خرید و فروش برند آماده باشد!
حق داشتن علامت یک نوع امتیاز است که به خودی خود دارای ارزش است و “حق تجارتی” محسوب می‌شود، به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می‌شود.
هرگونه انتقال علامت تجاری ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. بنابراین تازمانیکه این انتقال در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده باشد این اداره فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت. مالک می تواند مالکیت علامت را در رابطه با قسمتی از کالاها و خدمات ثبت شده منتقل نماید یا علامت را به طور کامل انتقال دهد.
اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می‌گردد:
نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری (غیر ارادی)
نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت قراردادی (اختیاری)

شرایط نقل و انتقال برند و علامت تجاری

اطمینان از ثبت کامل علامت تجاری در حال واگذاری
علامت تجاری مورد نظر در زمان نقل و انتقال باید معتبر باشد و مدت اعتبار گواهی ثبت علامت تجاری نباید منقضی شده باشد.
در صورتی که یکی از دو طرف (خریدار یا فروشنده) اشخاص حقوقی باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت شناسایی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره مربوطه ارائه گردد.

مراحل انجام انتقال علامت یا برند به شرح زیر است

برای ثبت نقل و انتقال برند باید اظهارنامه جداگانه و سواد مصدق سند انتقال و در صورتی که انتقال قهری و به طریق ارث باشد سواد مصدق هر سند دیگری که مثبت انتقال به طریق ارث باشد به دایره ثبت علائم تسلیم شود تا پس از ثبت در ذیل ثبت اولیه و آگهی در مجله رسمی، تشریفات ثبت انجام گردد. و این اقدامات به ترتیب زیر اتجام می شود:
– مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح علامت تجاری.
– استعلام دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه ثبت علامت تجاری موردنظر.
– امضای سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین.
–  درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی که به همراه اصل آخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند انتقال علامت که به امضای مالک قبلی و منتقل الیه رسیده، مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود وکیل، رسید مرب.ط به پرداخت هزینه ها به اداره ارائه می گردد.
– انتشار آگهی انتقال علامت در روزنامه رسمی.
نکات زیر باید در انتقال قانونی علائم تجاری در اظهارنامه ذکر شود:
شماره ثبت علامت تجاری در ایران.
نام و آدرس و تابعیت مالک جدید.
نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران.
مدارک و اسناد قانونی انتقال مانند صلح نامه، سند انتقال و یا در صورتی که وکیل انتقال علامت تجاری را بر عهده دارد باید وکالتنامه انجام انتقال و تصدیق ثبت علامت در ایران ضمیمه اظهارنامه شود.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال علامت تجاری به شرح ذیل می باشد

الف)اشخاص حقیقی
۱)کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید
۲)اصل سند صلح
۳)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
۴)قبض پرداخت هزینه انتقال
ب)اشخاص حقوقی
۱)شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
۲)اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره”دارندگان حق امضا”
۳)اصل سند صلح
۴)اصل گواهی ثبت علامت تجاری
۵)قبض پرداخت هزینه انتقال

نقل و انتقال جزئی علامت تجاری

در نقل و انتقال علامت تجاری برای صاحب علامت این امکان وجود دارد که در صورتی که مایل به نقل و انتقال کامل علامت تجاری خود نباشد بتواند بخشی از علامت و یا طبقات آن را به فرد دیگری واگذار نماید. در انتقال جزئی، علامت تجاری برای بعضی از خدمات مشخص شده انتقال می‌یابد یا علامت تجاری برای استفاده در یک طبقه یا منطقه خاصی منتقل می‌شود. به طور مثال مالک علامت مشخص می‌کند که از بخشی از علامت تجاری او فقط برای خدمات صادرات استفاده شود و یا حق استفاده از برند را در شهر یا منطقه‌ای خاص به شخص دیگری اعطا کند. بنابراین در این صورت باید در قسمت ثبت تقاضای الکترونیک نقل و انتقال علامت تجاری برای نقل و انتقال جزئی اقدام نمود و سایر مراحل مانند نقل و انتقال قراردادی برند می‌باشد.

از خدمات مشاوره موسسه فرداد رسا بهرمند شوید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تماس با کارشناسان حقوقی