اقدامات لازم پس از ثبت شرکت های تجاری : بعد از اتمام روند قانونی ثبت شرکت ، انجام برخی از اقدامات اجباری می باشد، که از آن به عنوان اقدامات لازم پس از ثبت شرکت یاد می کنیم که در صورت عدم انجام آن شرکت ها متحمل مشکلات و جریمه مالی می شوند .

اقدامات لازم پس از ثبت شرکت عبارتند از

۱- اخذ کد اقتصادی
۲-پلمپ دفاتر تجاری
۳-انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
۴-اخذ کارت بازرگانی (لازم جهت فعالیت بازرگانی)
پلمپ دفاتر  قانونی :
پلمپ دفاتر مالی شرکت شامل دفتر روزنامه و دفتر کل
زمان تهیه این دفاتر پس از تأسیس شرکت یک هفته می‌باشد و بعد از تأسیس نیز قبل از شروع سال مالی باید این دفاتر اخذ گردد پس اولین اقدام پس از ثبت، اخذ دفاتر پلمپ مالی شرکت می‌باشد که در صورت عدم تهیه آن جریمه مالیاتی خواهید شد.
بنا برقانون تمام شرکتهایی که مشمول قوانین مالیاتی می باشند ملزم به تهیه دفتر قانونی از اداره مالیات و درج کلیه فعالیت های اقتصادی خود درآن می باشند.
تمامی شرکت ها ملزم می باشند که کلیه فعالیتهای مالی خود را  با توجه دستور العمل ها و آئین نامه ها در دفاتری که دفاتر قانونی نامیده می شود، به ترتیب وقوع و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و به صورت خوانا درج نمایند و این دفاتر را در انتهای سال مالی به همراه اظهار نامه مالیاتی به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل نمایند.
ثبت فعالیت مالی سالیانه شرکت و ثبت شرکت به صورت واضح و مشخص در این دفاتر اجباری می باشد. این دفاتر مخصوص درج حساب‌های مالی شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال مالی شرکت می‌باشد. درواقع هر شرکت برای هرسال مالی خود که معمولاً از فروردین تا پایان اسفندماه می‌باشد (البته در اساسنامه شرکت سال مالی آن قیدشده است) یک سری دفتر مالی که شامل یک جلد دفتر روزنامه و یک جلد دفتر کل می‌باشد را تهیه نماید. این دفاتر توسط اداره دارایی و ثبت شرکت‌ ها پلمپ شده و به‌اصطلاح ورق شماری و منگوله‌دار می‌گردد؛ که درواقع به شمارش ورق‌های دفاتر و قید نام شرکت روی آن‌ها و منگوله‌دار کردن آن‌ها پلمپ دفاتر گفته می‌شود. دقت نمایید
سازمان امور مالیاتی کشور جهت نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی از سوی شرکت ها مجاز است هیاتی تشکیل شده از سه نفر را به جهت بازدید و کنترل دفاتر مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید و در صورتی که شرکت از ارایه دفاتر به این هیات خودداری نماید بنا بر تشخیص آنان  در بند (۳) ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره: هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
۲-تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
۳-کپی روزنامه تاسیس شرکت
۴-کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
۱-تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
۲-کپی کارت ملی متقاضی
۳-کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
۴٫وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
اخذ کارت بازرگانی : جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی در شرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند. اخذ کارت بازرگانی ضروری می باشد.
اخذ کد اقتصادی :اخذ کد اقتصادی پس از مراحل ثبت شرکت در قانون تجارت ضروری اعلام شده است.
هر شرکت و یا موسسه پس ثبت و از تاریخ ثبت دو ماه زمان دارد تا با مراجعه به ادراه دارایی  مستقر در حدود فعالیت خود نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.
کد اقتصادی شامل یک کد ۱۲  رقمی می باشد و طبق قانون سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، مشخص شده تا جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به حوزه فعالیت از آن استفاده شود. و از دیدگاه دیگر ( کد اقتصادی ) شماره شناسایی فعالان تجارت در سازمان مالیاتی می باشد .
شما جهت انجام فعالیت شرکت و دریافت وجه مالی از طرف معامله باید کد اقتصادی شرکت را اعلام نمایید درواقع یکی از شرایط فاکتور رسمی و قابل‌قبول برای دارایی اخذ کد اقتصادی در فاکتورها می‌باشد این کد توسط همان حوزه مالیاتی به شرکت شما تعلق می‌گیرد و سپس با پست به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد.
مدارک اخذ کد اقتصادی
مدارک مورد نیاز جهت تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی عبارتند از:
۱-کپی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و آگهی تاسیس
۲- روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
۳- مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده ی شناسنامه و کارت ملی )
۴- قبض تلفن و برق مربوط به آدرس و کد پستی شرکت
۵- اجاره نامه یا سند مالکیت .در رابطه با اجاره نامه توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف) اجاره نامه حتماَ بنام شرکت باشد.
ب) اجاره نامه حتماَ کد رهگیری داشته باشد .
ج) آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد .
۶- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
۷- اخذ گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
۸- پرداخت فیش حق تمبر ( ۲ در هزار سرمایه شرکت )
۹- مهر شرکت
لازم به توضیح است، به موجب قانون، آدرس شرکت می بایست آدرس واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد. در غیر این صورت شرکت تخلف قانونی مرتکب گردیده است و قابلیت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را نخواهد داشت .
انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
اقدام بعدی پس از ثبت شرکت تشکیل پرونده دارایی می باشد که مطابق قانون مالیات های مستقیم هرشرکت پس از تاسیس ۲ ماه فرصت دارد تا در دارایی منطقه خود تشکیل پرونده دارایی داده و مدارک خود را تسلیم دارایی نماید. در غیر این صورت شامل جریمه دو برابر حق التمبر عادی می گردد .جهت تشکیل پرونده دارایی ابتدا تعیین حوزه شده و حوزه مالیاتی شما مشخص می گردد و بعد مدارک لازم به حوزه مربوط و تشکیل پرونده دارایی ارایه می گردد.
ثبت‌نام مالیات ارزش‌افزوده و اخذ کد ارزش‌افزوده
شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی ۲ نوع مالیات به دولت پرداخت می‌نمایند ۱- مالیات عملکرد کد پس از پایان سال مالی شرکت و ارائه اظهارنامه آن مبلغ مالیات خود را پرداخت می‌نمایند ۲- مالیات ارزش‌افزوده که به‌صورت سه ماه یک‌بار پرداخت می‌نمایید برای این منظور نیز باید در سامانه مربوطه و اداره ارزش‌افزوده ثبت‌نام نموده و کد ارزش‌افزوده دریافت نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیات ارزش‌افزوده خواهند شد.
اخذ کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی
درصورتی‌که شرکت دارای کارمند باشد باید حتماً کد کارگاهی بیمه را اخذ نموده و سپس لیست بیمه افراد را تهیه‌کرده و به بیمه تأمین اجتماعی ارائه نماید هر کارفرمایی طبق قانون کار مکلف است کلیه کارمندان و کارگران خود اعم از موقت یا دائم را بیمه نموده و حق بیمه آن‌ها را پرداخت نماید. این مقدار کلاً ۳۰ درصد مبلغ حقوق کارمند می‌باشد که ۲۳ درصد آن را کارفرما و ۷ درصد آن را کارمند پرداخت می‌نماید. در غیر این صورت هر ذینفعی می‌تواند به وزارت کار شکایت نموده و درخواست بیمه نماید. همچنین در نظر داشته باشید که شرکت باید با کارمندان خود قرارداد انعقاد نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کار تحویل نماید.
مشاوره اقدامات پس از ثبت شرکت
اگر خواهان ثبت شرکت و اقدامات پس از ثبت شرکت ، ثبت تغییرات، ثبت برند و… می‌باشید و قصد جلوگیری از هزینه‌های گزاف و سنگین را دارید و از همه مهمتر نمی‌خواهید نقصی در پرونده‌ی شما مشاهده شود، از یک مشاور آگاه و دلسوز که خود این مراحل را با موفقیت طی کرده است استفاده کنید.به این منظور کارشناسان و مشاوران با تجربه موسسه حقوقی فرداد رسا جهت مشاوره در خدمت شما هستند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.